(+30) 24230 23 255

Καλα Νερα Πηλιου

Menu

αποποίηση ευθυνών

Η εταιρία μας δεν υπόσχεται ότι η ιστοσελίδα θα είναι χωρίς σφάλματα, χωρίς διακοπή, ούτε ότι θα προσφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα από το περιεχόμενό της χρήσης ή αναζήτησης ή συνδέσμους σε αυτό. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό του παραδίδονται σε μια "ως έχει" και "ως είναι διαθέσιμο". Η εταιρία δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία που κατεβάζετε από το δικτυακό τόπο θα είναι ελεύθερα από ιούς, μολύνσεις ή καταστροφικά στοιχεία. Η εταιρία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η εταιρία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους που απορρέουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων χωρίς περιορισμό. Η εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση, οποιασδήποτε με συγκεκριμένο αποτέλεσμα από τη χρήση της παρούσης ιστοσελίδας ή τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Η εταιρία δεν υπόσχεται ότι οι εικόνες και οι περιγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας είναι ανά πάσα στιγμή ακριβή αντανάκλαση ή η παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται ή διατίθενται στο ξενοδοχείο μας. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία αρνείται όλες τις υποχρεώσεις και τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, με βάση ενδεχόμενες διαφορές οποιουδήποτε είδους μεταξύ της περιγραφής των προϊόντων και υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του και τις πραγματικές δυνατότητες των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται ή διατίθενται στο ξενοδοχείο μας.
Facebook Google+
Last modification: Παρ 17 Ιουλ 2015
×

Log in